Voor 19.00 besteld, morgen geleverd
Al 130 jaar jouw partner in elektrotechniek
Ruim assortiment

Menu


Hager, een familiebedrijf met hart voor elektrotechniek

Jouw partner op het gebied van elek­tro­tech­niek. Van ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, schakelmateriaal, gebouw­au­to­ma­ti­se­ring, energiemanagement tot aan laadinfrastructuur.

Bekijk de webshop

Het Flow-concept

Alles is in bewe­ging: de ener­gie­tran­sitie, de omscha­ke­ling naar e-mobi­li­teit, de ombouw van het elek­tri­ci­teitsnet. Daar­naast werken stij­gende ener­gie­kosten de vraag naar een onaf­han­ke­lijke stroom­voor­zie­ning in de hand. Met Flow, het nieuwe ener­giema­na­ge­ment­sys­teem voor thuis van Hager, maak je van deze ontwik­ke­ling je toekom­stige bedrijf.

Lees meer

Energiemanagement

Om de tran­sitie naar elektrisch rijden te reali­seren zijn er meer laad­sta­tions nodig. Zowel bij woningen als op (semi-)publieke loca­ties. Wij leveren de installateur een compleet concept voor ener­gie­dis­tri­butie en -management en laad­sta­tions. Dit geeft voor woning én utiliteit alle moge­lijk­heden.
 

Vision groepenverdelers

Vision is stevig, dubbel geïso­leerd en gecer­ti­fi­ceerd. Kwali­teit staat altijd voorop. Dat ervaar je in alles. We ontwik­kelen onze Vision groe­pen­ver­de­lers ook continu door. Zo voldoen we altijd aan de wensen en eisen van de instal­la­teurs van nu.
 

Berker schakelmateriaal

Hager schakelmateriaal: de berker designseries bieden je kwaliteit, installatiegemak en design ineen. Snel en gemakkelijk te installeren en door het stevige en robuuste materiaal bieden wij een hoogwaardige kwaliteit. 
 
Hager                                                                         
 
^
Install Oosterberg-App on your iPhone: tap then "Add to Home Screen"